Důležité dokumenty

Pro správné zobrazení a fungování dokumentů ve formátu PDF je potřeba mít na vašem počítači nainstalovaný Adobe Acrobat® Reader™.

Etický kodex

Smluvní dokumenty

Informace o zpracování osobních údajů

Rádi bychom vás srozumitelně a transparentně informovali o tom, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje a jaké máte v této souvislosti práva, proto zde přehledným způsobem všechny podstatné informace poskytujeme.

Společnost Fast Communication s.r.o. postupuje při zpracování a ochraně osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále také jen „Nařízení GDPR“) a českým právním řádem.

Všechny podstatné informace naleznete v dokumentech dostupných níže.
Základní informace o zpracování osobních údajů a o správci osobních údajů – společnosti Fast Communication s.r.o. (včetně způsobů, jakým správce kontaktovat) naleznete v dokumentu INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Detailnější informace o svých právech a jejich uplatňování naleznete v dokumentu UPLATŇOVÁNÍ PRÁV SUBJEKTY ÚDAJŮ.

Závazné podmínky pro příjem elektronických faktur

Pravidla soutěží pořádaných na sociálních sítích společností

Tiskové zprávy společnosti

Ceník služeb

Pro média

Níže naleznete logo společnosti Fast Communication pro další použití.

Logo barevné

Pro použití na světlém podkladu

Logo bílé

Pro použití na tmavém podkladu

Přihlášení do ISP Admin