Záložní připojení

fast backup

Nezávislé připojení do sítě Internet. Pokud dojde k výpadku primárního připojení, automaticky vás přesměrujeme na zálohu, a to bez toho abyste poznali, že došlo k výpadku primární sítě. Díky této službě máte jistotu, že se můžete pohodlně soustředí na svou práci, aniž by vás výpadek internetu jakkoli omezil.

Jak služba funguje

  • Primární připojení: Firmy běžně využívají naši primární síť pro svou každodenní práci a veškeré další on-line aktivity.
  • Detekce výpadku: Pokud dojde k výpadku primárního připojení z důvodu poruchy nebo jiných faktorů, záložní systém ihned detekuje tuto situaci.
  • Automatické přesměrování: Po detekci výpadku se záložní připojení automaticky aktivuje a připojení se přesměruje na záložní síť.
  • Seamless přechod: Přechod mezi primárním a záložním připojením probíhá prakticky bez jakýchkoli přerušení nebo zpoždění, což minimalizuje vliv výpadku na běžný provoz firmy.
  • Obnovení primárního připojení: Jakmile se primární připojení obnoví a je opět funkční, systém automaticky přepne zpět na primární připojení a záložní připojení se deaktivuje.

Výhody záložní připojení

  • Nepřetržitá dostupnost internetového připojení
  • Ochrana před výpadky internetu zvyšuje spolehlivost IT infrastruktury
  • Umožňuje zachování produktivity díky umožnění práce bez přerušení
  • Pomáhá minimalizovat případné ztráty spojené s výpadky internetu
  • Nedochází ke zhoršení reputace firmy kvůli nedostupnosti jejich služeb z důvodu výpadku internetu

Případová studie

Záchrana e-commerce společnosti před výpadkem internetu

Klient: E-shop specializující se na online prodej oblečení a módních doplňků

Problém: Během jednoho pracovního dne došlo k výpadku hlavního internetového připojení z důvodu technické poruchy u poskytovatele internetových služeb. Tento výpadek byl kritický, protože společnost ztratila možnost provozovat své webové stránky a přijímat objednávky, což znamenalo potenciální ztrátu příjmů a škodu pro značku.

internet-pro-firmy

Řešení

Aktivace záložního připojení: Společnost měla implementovaný systém záložního připojení k internetu, který automaticky vstoupil do akce po detekci výpadku hlavního připojení. To umožnilo pokračovat v provozu a minimalizovalo negativní dopad na její činnost.

Nepřetržitý provoz: Díky záložnímu připojení byly webové stránky společnosti nadále dostupné pro zákazníky a objednávky mohly být přijímány bez přerušení. Tím se zachovala kontinuita provozu a společnost se vyhnula finančním ztrátám spojeným s výpadkem internetu.

Reputační ochrana: Díky rychlé a bezproblémové aktivaci záložního připojení společnost udržela reputaci spolehlivého a profesionálního e-commerce prodejce. Její zákazníci nebyli ovlivněni výpadkem a nadále si mohli užívat bezproblémového nákupního zážitku.

Výsledek: Díky úspěšné aktivaci záložního připojení společnost minimalizovala negativní dopad výpadku internetu a zachovala svou provozní kontinuitu. Tato událost podtrhla důležitost záložního připojení k internetu pro podniky provozující své aktivity online a potvrdila jeho roli při ochraně před finančními ztrátami a zachování dobré pověsti firmy.

Potřebujete poradit s firemním řešením?​

Nabízí pronájem stojanu (racku) či jeho části, podlahového prostoru nebo datového sálu pro umístění telekomunikačních, datových a výpočetních technologií. Služba je určena pro zákazníky, kteří chtějí díky umístění většího počtu zařízení dosáhnout nižších provozních nákladů. Pro tuto službu je typické účtování spotřebované energie podle reálného odběru. Výhodou je, že konektivita v rámci ČR a SR není účtována jako za hraniční (tranzitní).

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Jméno

Kontaktujte
našeho prodejce

Přihlášení do ISP Admin